Header ads

Showing posts with the label vni chartShow all
Nhận Định Thị Trường Ngày 23-07-2018
Nhận Định Thị Trường Ngày 10-07-2018
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 18-05-2016 : CHỈ SỐ TIẾP CẬN VÙNG KHÁNG CỰ 625+/- ĐIỂM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG THÁNG 03
CẬP NHẬT INDEX -22-02-2016 -  VNINDEX – ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU DỰ BÁO
CẬP NHẬT INDEX --18-01-2016–
CẬP NHẬT INDEX --15-12-2015– NHỊP GIẢM CUỐI CÙNG
[Technical Analysis] Phân Tích Thị Trường Dài Hạn 26-11-2015
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 12-11-2015
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 10-11-2015.
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 09-13/11/2015
CẬP NHẬT NHANH CHART VNINDEX 06-11-2015