Header ads

Showing posts with the label nhận định thị trườngShow all
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 18-05-2016 : CHỈ SỐ TIẾP CẬN VÙNG KHÁNG CỰ 625+/- ĐIỂM
[Technical Analysis] Phân Tích Thị Trường Dài Hạn 26-11-2015
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 10-11-2015.
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 09-13/11/2015
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CUỐI NGÀY 03 11 2015
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 03 11 2015