Header ads

Phân tích đồ thị vni-index hàng ngày


Thị trường đang ở những nhịp điều chỉnh rất mạnh và sâu. 

  • Thông tin hỗ trợ không có nhiều. 
  • CHiến tranh thương mại Trung Mỹ xuất hiện làm nhà đầu tư lưỡng lự
  • Mô hình sóng Running Triangle (Tam giác liên tục) mà VN-Index đang xuất hiện
vni-index chart
 running triangle

Dự đoán vni-index

Ý Kiến- Bình Luận

0 Comments