Header ads

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG

NHÌN LẠI NĂM 2015:
Năm 2015: Chỉ số mở cửa vào ngày 05/01/2015 với 545.43 điểm và đóng cửa vào ngày 31/12/2015 với 579.03 điểm – Tức cả năm 2015 rầm rộ nào tin Room ngoại, nào tin TPP… chỉ số cũng chỉ tăng được 6.16%. Trong khi xuất hiện rất nhiều những cổ phiếu tăng hơn 30% và rất nhiều cổ phiếu giảm giá. Vậy sự khác nhau giữa 2 nhóm tăng/giảm này là gì?
BTCK xin đưa ra một số ví dụ để dẫn chứng rằng:
 • Nhóm tăng: Là nhóm có sự tăng trưởng về kết quả kinh doanh một cách đều đặn về doanh thu, lợi nhuận ròng và EPS và nhất là có sự chi trả về cổ tức bằng tiền hàng năm cho các cổ đông để tạo niềm tin bền vững.
 • Nhóm giảm: Là nhóm mặc dù biến động rất nhiều so với thị trường nhưng doanh thu, lợi nhuận và cả eps giảm. Đặc biệt nhóm này là nhóm phát hành thêm rất nhiều nên có khi doanh thu tăng, lợi nhuận tăng nhưng EPS lại giảm mạnh. Nói nôm na là in giấy vô tội vạ để pha loãng cỗ phiếu làm cho niềm tin của các cổ đông suy giảm
Một số dẫn chứng nhóm tăng:
VCS – CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE (HNX)

 vcs 2015 ln.png

Như vậy năm 2015 cổ phiếu tăng hơn 200%. Điều đặc biệt nằm ở KQKD cực kỳ ấn tượng mà ít nđt nào quan tâm tới:
Theo năm: 2013,2014,2015 cổ phiếu tăng trưởng đều đặn về doanh thu, lợi nhuận và EPS như dưới đây: vcs 2015.png
Theo quý: 4 quý 2015 cổ phiếu đều tăng mạnh về doanh thu, lợi nhuận và EPS
 vcs 2015 m.png

Lịch sử chi trả cổ tức:
 • 09/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 05/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 29/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 10/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
 • 28/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 02/12/2011: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:706
 • 15/01/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
Theo em, đó là nền tảng để cổ phiếu tăng hơn 200% bất chấp chỉ số chỉ tăng được 6% như phân tích trên.
CTD – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC (HOSE)

ctd 2015 ln.png

Như vậy năm 2015 cổ phiếu tăng hơn +172%
Theo năm: 2013,2014,2015 cổ phiếu tăng trưởng đều đặn về doanh thu, lợi nhuận và EPS như dưới đây:
 ctd 2015.png
Theo quý: 4 quý 2015 cổ phiếu đều tăng mạnh về doanh thu, lợi nhuận và EPS
ctd 2015 m.png 
Lịch sử chi trả cổ tức:
 • 05/08/2015: Phát hành cho CBCNV 1,053,000
 • 03/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
 • 25/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
 • 21/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
 • 30/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
 • 14/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
 • 19/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 09/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
 • 25/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
Theo em, đó là nền tảng để cổ phiếu tăng hơn 172% bất chấp chỉ số chỉ tăng được 6% như phân tích trên.BMP – CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (HOSE)
bmp 2015 ln.png

Như vậy năm 2015 cổ phiếu tăng hơn +87%
Theo năm: 2013,2014,2015 cổ phiếu tăng trưởng đều đặn về doanh thu, lợi nhuận và EPS như dưới đây:

bmp 2015.png
Theo quý: 4 quý 2015 cổ phiếu đều tăng mạnh về doanh thu, lợi nhuận và EPS bmp 2015 m.png
Lịch sử chi trả cổ tức:
 • 23/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 19/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
 • 10/11/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
 • 15/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 12/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
 • 19/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 12/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
 • 30/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 11/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
 • 08/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
Theo em, đó là nền tảng để cổ phiếu tăng hơn 87% bất chấp chỉ số chỉ tăng được 6% như phân tích trên.Một số dẫn chứng nhóm giảm:
KLF – CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF (HNX)
klf 2015 ln.png

Như vậy năm 2015 cổ phiếu giảm hơn -56%
Theo năm: Năm 2014, 2015 mặc dù doanh thu và lợi nhuận ròng tăng nhưng EPS giảm mạnh do việc phát hành thêm quá nhiều
 klf 2015.png
Theo quý: 4 quý 2015 cổ phiếu đều có EPS giảm mạnh.
 klf 2015 m.png
Lịch sử tăng vốn của KLF: đvt: 1 cổ phiếu
klf 2015 v.png 
Theo mình nghĩ , đó là nền tảng để cổ phiếu giảm hơn -56% trong năm qua
HAI – CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I (HOSE)
hai 2015 ln.png

Như vậy năm 2015 cổ phiếu giảm hơn -58%
Theo năm: EPS hai năm 2014, 2015 liên tiếp giảm mạnh
 hai 2015.png
Theo quý: Quý 2,3,4/2015 cổ phiếu đều có EPS giảm mạnh mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng
 hai 2015 m.png
Lịch sử tăng vốn của KLF: đvt: 1 cổ phiếu
 hai 2015 v.png

Theo em, đó là nền tảng để cổ phiếu giảm hơn -58% trong năm qua
 hai 2015 c.png

FIT – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T (HOSE)
fit 2015 ln.png

Như vậy năm 2015 cổ phiếu giảm hơn -38%
Theo năm: EPS hai năm 2015 giảm mạnh
 fit 2015.png
Theo quý: EPS 4 quý 2015 giảm mạnh
 fit 2015 m.png
Lịch sử tăng vốn của FIT: đvt: 1 cổ phiếu
 fit 2015 v.png

Theo em, đó là nền tảng để cổ phiếu giảm hơn -38% trong năm qua
 fit 2015 c.png

KẾT LUẬN:
Nhóm tăng:
 • EPS, doanh thu, lợi nhuận tăng đều hàng năm và quý
 • Cổ tức phần lớn bằng tiền. Ít phát hành thêm tăng vốn
 • Giá tăng theo xu hướng dài hạn, không bị chi phối bởi xu hướng thị trường chung
Nhóm giảm:
 • Có thể doanh thu, lợi nhuận tăng – Nhưng EPS giảm mạnh
 • Cổ tức chủ yếu bằng cổ phiếu. Phát hành thêm tăng vốn rất nhiều
 • Giá giảm theo xu hướng dài hạn, bị chi phối bởi xu hướng thị trường chung

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ:
Với phương pháp đầu tư “Tăng trưởng” các bạn sẽ chon lọc cho riêng mình các cổ phiếu có kết quả kinh doanh 4 năm và 8 quý gần nhất: Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và EPS. Sau đó dựa vào phân tích kỹ thuật để mua/bán cổ phiếu trong danh mục của chính minh. Điều này giải quyết:
(i) Lập được danh mục những cổ phiếu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, EPS
(ii) Bám sát danh mục và kiểm soát được các rủi ro về cổ phiếu.
(iii) Không bị tâm lý bởi thị trường chung, tránh các rủi ro do lo sợ về thị trường mà bán mất cổ phiếu tốt mình đang nắm hoặc vì thị trường tốt mà nắm giữ cổ phiếu thua lỗ
(iv) Lợi nhuận danh mục tăng trưởng một cách bền vững và chắc chắn.

Mong nhận được ý kiến phản hồi  phản hồi của các bạn

Ý Kiến- Bình Luận

0 Comments