Header ads

Những mã cổ phiếu hưởng lợi từ việc nới room

Thị trường gần đây đang tập trung chủ yếu vào câu chuyện nới room ngoại, nên ở bài viết này Bảng Tin Chứng Khoán xin gửi tới các bạn một số thông tin và quan điểm về câu chuyện nới room ngoại tác động tới thị trường thời gian gần đây như dưới đây để các bạn tham khảo thêm.

Câu chuyện nới room tiếp tục tạo ra sự hưng phấn trên thị trường với khoảng hơn 10 mã liên quan.
  • Thị trường hôm nay tiếp tục tăng nhờ câu chuyện nới room và giá đã tăng ở các cổ phiếu (1) có lĩnh vực kinh doanh chính không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện và HĐQT đã cho biết ý định nới room và (2) lĩnh vực kinh doanh chính không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện và HĐQT chưa cho biết ý định nới room. Một số công ty chỉ cần điều chỉnh điều lệ là có thể tiến hành nới room – Với những trường hợp như thế này mọi chuyện khá đơn giản; trong đó công ty chỉ cần rút các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ra khỏi điều lệ công ty (trước đây các doanh nghiệp thường liệt kê càng nhiều ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty càng tốt cho dù doanh nghiệp còn chưa bao giờ tham gia vào một số ngành nghề đã liệt kê trong điều lệ). Nói chung thời gian để điều chỉnh điều lệ doanh nghiệp là khoảng vài tuần và có thể sẽ có thêm 3-4 công ty sẽ sớm nới room
  • Một số công ty chỉ cần điều chỉnh điều lệ là có thể tiến hành nới room – Với những trường hợp như thế này mọi chuyện khá đơn giản; trong đó công ty chỉ cần rút các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ra khỏi điều lệ công ty (trước đây các doanh nghiệp thường liệt kê càng nhiều ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty càng tốt cho dù doanh nghiệp còn chưa bao giờ tham gia vào một số ngành nghề đã liệt kê trong điều lệ). Nói chung thời gian để điều chỉnh điều lệ doanh nghiệp là khoảng vài tuần và có thể sẽ có thêm 3-4 công ty sẽ sớm nới room.
Những mã liên quan đến câu chuyện nới room:

Ý Kiến- Bình Luận

0 Comments