Header ads

CẬP NHẬT INDEX --18-01-2016–

BẮT ĐÁY NGẮN HẠN VÙNG 542+/- ĐIỂM
Thị trường đã đi đúng như dự báo thời gian qua, Hôm nay (15/01/2016) chỉ số đã tiến tới mục tiêu điều chỉnh quanh vùng 542+/- điểm. BTCK cho rằng, đây là vùng tạo đáy ngắn hạn – Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.
VNINDEX – VNINDEX ĐÃ TIẾN VỀ MỤC TIÊU NHƯ DỰ BÁO: 542+/- ĐIỂM
Tín hiệu kỹ thuật
  • Hiện tại, chỉ số đã hình thành xong mẫu hình sóng 5 - với mục tiêu đạt Fibonacci Projection 61.8% - tương đương vùng 542+/- điểm.Hình thành đủ bộ 5 sóng elliott như hình dưới.
  • Các chỉ báo ngắn hạn đang duy trì ở vùng quá bán mạnh và có tín hiệu ngừng rơi. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường ở những phiên giảm điểm thời gian qua với volume duy trì tích cực.
  • Dự báo vùng hiện tại chỉ số sẽ tạo đáy để có sóng tăng ngắn hạn vào tuần tới. Nên những phiên như hôm nay (15/01) là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu


Vni tiệm cận mức 542 khá gần với mục tiêu Fibonacci Projection 61.8%


Kết luận:
  • Hiện tại chỉ số đã đi đến mục tiêu điều chỉnh 542+/- điểm như đã dự báo trước đây. Vùng này là vùng kết thúc sóng 5 trong bộ chu trình 5 sóng elliott như hình trên – tương đương với Fibonacci Projection 61.8%.
  • Các chỉ báo ngắn hạn và volume ủng hộ xu hướng tăng thời gian tới.

Ý kiến đầu tư:
  • Thị trường ngắn hạn được dự báo sẽ tăng từ tuần sau. Nhà đầu tư bắt đầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu thời gian này.
  • Ưu tiên các cổ phiếu cơ bản tốt như: DXG, HBC, GMD, SSI, BMP, MAC, HHS, HVG, TCM…

Ý Kiến- Bình Luận

0 Comments