Header ads

CẬP NHẬT CỔ PHIẾU VSC 04-12-2015

VSC – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CONTAINER VIỆT NAM (HOSE)
  • Trong quý 3/2015 doanh thu thuần đạt 244,468 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 89,317 tỷ đồng (+82% so với cùng kỳ năm trước). Tăng trưởng doanh thu nhờ: (i) Phụ phí môi giới (các phí bổ sung thanh toán của CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – PSP – Khi VSC có 2 khách hàng yêu cầu sử dụng cảng PSP) và (ii) Container lạnh. Tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhiều nhờ hai yếu tố trên
  • Hiện tại công ty đã hoàn thành được 88% kế hoạch năm 2015 với cổ tức đã chia đợt 1 là 10% tiền vào ngày 10/09/2015. Trong khi kế hoạch cổ tức năm 2015 là 20%.


Triển vọng dài hạn:
  • Đến giữa năm 2016, công ty sẽ hoàn thành cầu cảng thứ 2. SSI Research ước tính VSC sẽ hoạt động 60% công suất trong năm 2016 và tăng công suất lên 80%, 90% và 100% trong giai đoạn từ 2017-2019. Về lợi nhuận ước tính cảng VIP Green Port sẽ tạo ra 42 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong năm 2016 và 104 tỷ dồng trong năm 2017. Lợi nhuận ròng sẽ tăng khoảng 200 tỷ đồng trong năm 2019
  • Năm 2016, SSI Research ước tính doanh thu sẽ tăng 1.157 tỷ đồng (+20,4% so với năm 2015) và lợi nhuận ròng đạt 337 tỷ đồng (+6,1% so với năm 2015). Tương ứng EPS đạt 8.151 đồng. Trong năm 2017-2019 lợi nhuận ròng ước tính tăng 10%/năm.
  • VSC sẽ trở thành cảng lớn thứ hai tại khu vực Hải Phòng với tổng công suất đạt 800.000 TEU vào cuối năm 2016. VSC sở hữu hai kho CFS lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam. VSC hiện đang gioa dịch tại PE 9.39 là tương đối thấp so với ngành và thị trường chung. SSI Research có thể đạt PE là 11x, tương đương mức giá hợp lý là 89.0-90.0 đồng/cp (Tăng +26.24% - 27.66% so với giá hiện tại -70.5)

Góc nhìn kỹ thuật:
  • Hiện tại VSC đang nằm trong trend tăng trung hạn, và đang bám sát cạnh dưới của trend này – Điều này cho thấy cơ hội mua bám hỗ trợ cao và độ an toàn cao.
  • Các chỉ  báo ngắn hạn tiếp tục duy trì ở vùng quá bán và vẫn nằm trong xu hướng tăng. Nên VSC cho tín hiệu khá tốt để mua gom vào
  • Volume yếu sau một đợt giảm từ 78.5 xuống 70.5 là một tín hiệu tốt, vì đó là tín hiệu đầu tiên về việc tích lũy của cổ phiếu, khi mà lúc đầu cung > cầu, và giờ là cung cầu gần như cần bằng.
Ý kiến đầu tư:
Mã CP
Ngày mua
Giá Hiện Tại
Giá Mua
Mục tiêu
Cắt lỗ
VSC
04/12/2015
70,500
69,500-71,000
77,200 (+9.5%)

Đóng cửa thủng 68,300

Cắt lỗ

Đóng cửa thủng 68,300

Ý Kiến- Bình Luận

0 Comments