Header ads

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 03 11 2015

....Liệu vni đang ở một chân sóng cự lớn....Tham khảo nhận định sau để có cái nhìn cảm quang về thị trường những ngày săp tới.

Đang ở chân 1 đoạn sóng lớn. Nóng lên nóng vừa qua, nếu phiên mai đám này giảm khá thf đó chính là điểm mua chuẩn.....Những mã đi ngang vẫn tiếp tục tích lũy hoạc có dấu hiệu đi lên vào cuối phiên mai.....
Chiến lược vẫn là những mã kinh doanh ổn định và tăng trưởng !!!


Chỉnh là xúc tới bên luôn....không phải nghĩ !!!

Ý Kiến- Bình Luận

0 Comments