Header ads

CẬP NHẬT NHANH CHART VNINDEX 06-11-2015

Thị trường đang ở những mốc giao dịch khá nhạy cảm...

Khả năng cao là vni sẽ chinh phục cáo mốc cao khác nhau...

Vùng đỉnh chỉ khi thể hiện sự hưng phấn tột độ của toàn thị trường.

Dự kiến dỉnh mới của VNI là 640 pointsÝ Kiến- Bình Luận

0 Comments